Analysere  eller    Språk:

Hvordan man uttaler Clara

Folk fra forskjellige land bruker forskjellige måter å uttale Clara på.

Hvordan uttaler du Clara i forskjellige land og språk?

Transkripsjon eller hvordan man uttaler fornavn Clara. Vanligste Clara uttale:

01 KLAH-rah (på italiensk, på tysk, på spansk)
02 KLER-ə (på engelsk)
03 KLAR-ə (på engelsk)

Analyser ditt navn og etternavn. Det er gratis!

eller
Navnet ditt:
Ditt etternavn:
Få analyse

Mer om et fornavn Clara

Clara Betydningen av navnet

Hva betyr Clara? Betydning av navn Clara.

 

Clara opprinnelse til et fornavn

Hvor kom navnet Clara fra? Opprinnelse til fornavn Clara.

 

Clara fornavn definisjon

Dette fornavnet på andre språk, stavemåte og uttalevarianter, kvinnelige og mannlige varianter av fornavn Clara.

 

Kallenavn for Clara

Clara diminutive navn. Kallenavn for fornavn Clara.

 

Clara på andre språk

Lær hvordan fornavnet Clara tilsvarer fornavn på et annet språk i et annet land.

 

Hvordan man uttaler Clara

Hvordan uttaler du Clara? Ulike måter å uttale Clara på. Uttale av Clara

 

Clara kompatibilitet med etternavn

Clara kompatibilitetstest med etternavn.

 

Clara kompatibilitet med andre navn

Clara kompatibilitetstest med andre navn.

 

Liste over etternavn med navn Clara

Liste over etternavn med navn Clara